Bộ bàn ăn 6 ghế
Bàn ăn Plato 6 chỗ
Bàn ăn Athens 6 ghế
Bộ bàn 6 ghế Ashke
Bàn ăn Comodo 6 ghế
Bàn ăn Venice 6 ghế
Bàn ăn Janus 6 ghế
Bàn ăn Juliet 6 ghế
BÀN ĂN FOREST 6 GHẾ
Bàn ăn 6 người Amor
Bàn ăn Spenser 8 ghế