Frappuccino
Phòng ngủ Frappuccino
Tủ áo 6 cánh Frappuccino
Giường Frappuccino 1.8m
Giường Frappuccino 1.6m
Tủ đầu giường Frappuccino
Tủ 3 hộc Frappuccino
Tủ 5 hộc Frappuccino
Tủ áo 4 cánh Frappuccino